Praktyki i staże

Praktyki

Pracownicy młodociani

Płatny staż

Norauto Jazda testowa dla początkujących

Uczysz się? Norauto jest dla Ciebie!

Współpracujemy ze szkołami o profilach handlowych i samochodowych.

Dostrzegamy potencjał tkwiący w młodych ludziach, dlatego prowadzimy programy praktyk, staży lub elastycznej pracy dla uczniów.